top of page
  • Writer's pictureIntegralium

Què és la Psiconeuroimmunoendocrinologia (PNIE)?
La Psiconeuroimmunoendocrinologia és la disciplina que estudia la interrelació entre els diferents sistemes de control que té l'organisme : Psicològic, Neurològic (Sistema Nerviós), Immunològic (de defensa) i Endocrí (Sistema hormonal).

En paraules senzilles, la relació cos-ment.


Durant molt de temps es va creure que aquests sistemes funcionaven de manera independent. L'ésser humà és molt complex i la ciència l'ha dividit per entendre'l, però no s'ha perdre el concepte de que “el tot es més que la suma de les parts”.

Qualsevol patologia s'expressa principalment en un sistema, però comporta , sens dubte, una alteració en tota la resta.

Només en la interacció del home biològic, psicològic i social en el seu entorn , es pot entendre que no hi ha malalties sinó malalts..

La PNIE preten estudiar la malaltia com una ruptura del sistema, com un estat de desequilibri que es pot iniciar, per exemple, quan els estats emocionals com la preocupació excessiva, l'angoixa, etc. units a pensaments negatius porten a la persona a un gran estres que debilita el sistema de defensa i deixa la porta oberta a virus i bacteris que generen alteracions.


Utiliza eines terapéutiques com les correccions nutricionals, l'activitat física, la regulació del son i els biorritmes, la gestió de l'estrés, la fitoterapia, la medicina ortomolecular, la microimmunoterapia, etc. per tal de poder millorar la nostra qualitat de vida i/o arribar fins a la curació d'una malaltia.

És molt útil en malalties cròniques (de llarga durada ) com el dolor crònic, el colon irritable, la migranya, l'al·lèrgia, la psoriasis, el síndrome de fatiga crònica...


La PNIE considera a la salut com un camí que es pot escollir. Si volem viure més sans hem de començar a prendre responsabilitat sobre les nostres preocupacions i pensaments negatius entre altres coses i estar més atents no només del nostre cos físic, sinó també del nostre Ser espiritual.


Magda Romani, Psiconeuroimmunoendocrinologa.

Comments


bottom of page