top of page
 • Writer's pictureIntegralium

Articulació Temporo Mandibular

QUÈ ÉS I QUINES FUNCIONS TE?


L’articulació Temporo Mandibular (ATM) està formada per tres nivells:

 • Còndil-meniscal

 • Menisc-temporal

 • Dento-dental: mandíbula i maxil·lar superior, units cada un per 16 dents.

Un desequilibri entre aquestes 32 dents pot afectar a diferents nivells, com al crani on es manifesta amb cefalees, migranyes, etc; tensió muscular i dolor cervical; i fins i tot a nivells més distants com seria el cas del “complex mandíbula-crani-sacral” on es manifestaria amb ciatica, lumbago, alteracions viscerals...És sens dubte una de les articulacions que més treballava del nostre cos, fa entre 1000 i 2000 moviments al dia i intervé en varies funcions:

 • Respiració

 • Fonació

 • Masticació

 • Deglució

En moltes d’aquestes funcions els moviments de l’ATM són involuntaris/inconscients, diürns i nocturns, i és aquí on s’evidencia la seva importància en relació a diferents disfuncions i patologies.

L’ATM es pot veure afectada per infinitat de factors, des de mecànics i tensionals, fins a factors emocionals i , fins i tot, genètics.


DISFUNCIONS CRANIMANDIBULARS:


 • Alteracions en la deglució

 • Alt. Cervicals, de la cintura escapular (espatlla), mandibulars, temporals, etc

 • Alt. Patró respiratori: vies aèries més estretes, llengua en posició profunda i augment de tensió muscular dels hioideos, suboccipitals....

 • Alt. Oclusals: mala oclusió, mossegada creuada...

 • BRUXISME

 • Alt. Miofascial: complex mandibula-crani-sacral

 • Alt. Viscerals: alteracions funcions del fetge, DETOXIFICACIÓ

 • DISTRÉS: emocional (augmentarà el to muscular), neurològic (hiperactivitat gangli del Trigemin)

 • Boca petita o llengua grossa: la llengua apreta el llavi inferior i desplaça anteriorment la mandíbula.


SIMPTOMATOLOGIA DE LES DISFUNCIONS


 • Tensió i dolor de la musculatura del coll (cervical, ECOM, digàstrics, hioideos...)

 • Rigidesa muscular: rectificacions cervicals, torticolis...

 • Alt. DE LA MOBILITAT: mala rotació, flexo-extensió, inclinació....

 • DOLOR

 • Canvis degeneratius de la columna cervical: artrosis, pinçaments, hernies....

 • Alt. Neurovasculars

 • Alt. de la deglució: al fer una deglució s’evidencia un moviment d’extensió cervical altes, anormal), la fonació (la veu), o respiratoris.


QUAN S’HA DE TRACTAR?


Actualment les alteracions i disfuncions de l’ATM són una de les principals causes de consulta terapèutica.

Cal tenir en compte que aquestes alteracions poden iniciar-se en edats molt joves. Durant el creixement i desenvolupament els teixits són tous i més fàcilment modificables, i és en aquestes etapes de la vida on cal estar atents per poder minimitzar futures alteracions i disfuncions de l’ATM. Per exemple un infant que pateixi d’obstrucció de les vies respiratòries nasals (per acumulació de mocs, sinusitis o RINITIS AL·LÈRGICA, hipertrofia amígdala, pòlips nasals, desviació tabic nasal, etc) i que sempre respiri per la boca, alterarà la correcta funció ventilatòria, fent que el paladar tingui una forma de ojival, molt estret i en forma de cúpula en la part central, i un estretament del maxil·lar (Fig 3).

Aquesta modificació en l’estructura del paladar serà la causa d’alteracions (anomenades anteriorment) i és l’objectiu a tractar en fases del creixement.

Però si pel contrari, no hem pogut tractar o modificar aquests patrons durant el desenvolupament, i arribem a la fase adulta amb aquestes alteracions, caldrà fer una bona valoració de la mecànica, l’oclusió, totes les estructures i teixits, els factors emocionals i psicològics, i fins i tot la genètica del pacient, tenint en compte que l’ATM rep estímuls de tots ells.


PNIE – FISIOTERAPIA INTEGRATIVA Vs ATM


L’ATM és un gran “receptor d’estrogens” i des del punt de vista de la PNIE i la fisioteràpia integrativa, cal valorar la relació entre les alteracions i disfuncions de l’ATM i els sistemes del nostre organisme.

Un exemple fàcil d’explicar, i molt freqüent, és una alteració en el gen receptor d’estrogens alfa (RE alfa); que genera disfuncions de l’ATM, migranyes, cefalees, augment del risc de càncer de mama i pròstata, inflamació (tendinitis), etc.

Hi ha persones que tenen una sobreexpressió genètica d’aquest RE alfa , que produirà una major activitat estrogènica i així un augment de la simptomatologia esmentada anteriorment.

Hi ha una relació directa entre els pacients que pateixen disfuncions de l’ATM i sobreexpressió del RE alfa amb diferents patologies, alteracions i malalties:

Un 64% dels pacients que tenen disfuncions de l’ATM pateixen COLON IRRITABLE

Un 20% dels pacients que tenen disfuncions de l’ATM pateixen FATIGA CRÒNICA

Entre un 13-18% dels pacients que tenen disfuncions de l’ATM pateixen FIBROMIALGIA

Un ND% dels pacients que tenen disfuncions de l’ATM pateixen HISTAMINOSIS (pell atòpica, escemes, mals de cap, pressió arterial baixa....)

Una simple analítica ens pot donar informació dels valors de RE alfa que tenim, i així poder relacionar la causa-efecte de la simptomatologia. A Integralium podràs trobar aquest tipus d’anàlisis genètics.


La visió de la PNIE i la fisioteràpia integrativa, ens permet valorar, per exemple, que davant una oclusió amb perfil retro inclinat ens indica que estem davant un pacient amb RE alfa positiu, i demanarem sobre periodontitis, inflamacions, acne, cefalees... En aquest cas durem a terme un tractament integratiu, estructural i biomecànic, canvi d’hàbits i alimentació, psicoemocional...“SI PATEIXES DE L’ATM, SI CREUS QUE ESTAS DINS D’AQUEST TIPUS DE PACIENTS, NO DUBTIS EN VISITAR-NOS I T’AJUDAREM O POSAR SOLUCIÓ ALS TEUS PROBLEMES”

Comments


bottom of page